Temakartknapp

Temakartknappen gjør at du med ett tastetrykk kan slå på mange karttema som vi mener henger sammen, men som gjerne ligger plassert i ulike kategorier etter Geonorge sin tema-kategorisering. Så langt har vi satt opp temakartknapper for karbonrike areal, flom og fordrøying, havnespy, kvikkleire og tiltak i sjø relevant for saksbehandling. 

Du kan lese mer om temakartknappene her: https://prosjekt.temakart-rogaland.no/nn/nyhende/2022/02/temakartknapp/