Status og driftsmeldinger

Her legger vi ut informasjon om planlagte vedlikeholdsarbeid.

Driftsmelding:

Planlagt vedlikehold:

  • Fredag 21. april kl. 16:00 og store deler av helgen. Temakart skal være tilgjengelig igjen senest mandag 24. april kl. 08:00.