Om Temakart

Temakart Rogaland er ei kartteneste frå Statsforvalteren i RogalandRogaland fylkeskommune, Kartverket og ei rekkje andre partar i samarbeidet "Norge digitalt-Rogaland".

Hovedmålet med Temakart Rogaland er å gi tilgang til ei rekke tematiske geodata frå ulike kjelder. 

Her finn du alle relevante datasett som er inkludert i Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK).

Det er oppretta brukargrensesnitt med fokus på forskjellige tema.

Rettar og bruk: Rett til bruk av eksterne kartdata i Temakart Rogaland bygger på medlemskap i Norge Digitalt

All ikkje-kommersiell bruk av tenestene i kartportalen er gratis, men det må visast til Temakart Rogaland og Norge digitalt. Vi tek atterhald om feil i kart og feil eller manglar i datasett. Karta er ikkje rettsleg bindande, og bruk av tenesta kan ikkje erstatta vanleg saksgang

Personvernerklæringen:

Bokmål

Nynorsk

English