Oppdatert datasett - NiN kartlegging 2022

Datasettet er oppdatert med områdene som skal kartlegges i år

Bilde fra turen "Fra Bø til Knott".
Bilde fra turen "Fra Bø til Knott". Foto: James Stott / James Stott.

De finnes under kategorien Natur > Naturtype NiN.

NiN kartlegging 2022

Publisert 11.04.2022

Kontakt oss

James Stott
GIS Koordinator
Statsforvalteren i Rogaland

Astrid Espe
GIS Koordinator
Rogaland Fylkeskommune

Tilbakemeldinger og spørsmål