Planlagt vedlikehold

Det er planlagt vedlikeholdsarbeid den 5. september 2022.

Det må påberegnes noe nedetid i den perioden arbeidet pågår. Arbeidet begynner kl. 18:00, og det er forventet at arbeidet er ferdig i løpet av kvelden.

Alt gikk etter planen og Temakart er tilgjengelig igjen.

Publisert 31.08.2022

Kontakt oss

James Stott
GIS Koordinator
Statsforvalteren i Rogaland

Astrid Espe
GIS Koordinator
Rogaland Fylkeskommune

Tilbakemeldinger og spørsmål