Plandata

Det er fra nå to store endringer i måten vi tilby plandata på i Temakart Rogaland

Bilde som viser kategorien plan.

Smartkommune samarbeidet er lagt ned

Smartkommune-samarbeidet er opphørt, og WMS tjenestene utgår fra 31.01.2022. Temakart Rogaland tar derfor disse tema ut. Dette påvirker plandata fra 13 kommuner. Fra nå av anbefaler vi derfor å bruke plandata fra Geonorge i Temakart.  

Plandata fra Geonorge tilgjengelig i Temakart Rogaland

Disse finner du under kategorien Plan > BETA Plandata fra Geonorge.

Temakart Rogaland sin prosjektgruppe har hatt stort fokus på å få plandata med god kvalitet inn i Temakart Rogaland. Plandata fra Geonorge er oppdatert tre ganger hver uke, om kommunen har tatt i bruk geosynkronisering.

Status over innføring av geosynkronisering for plandata kan man finne her:

http://plandata.statkart.no/data/status/Status_geosynk_plandatasett_Norge.html

Fordi vi basere oss på geosynkroniserte data fra Geonorge, mangler vi oppdatert plandata for følgende kommuner:

 • Kommuneplan vedtatt: Eigersund, Stavanger, Haugesund, Hå, Time, Sola, Kvitsøy
 • Reguleringsplan vedtatt: Stavanger, Haugesund, Time, Kvitsøy
 • Reguleringsplan forslag: Stavanger, Haugesund, Bjerkreim, Time, Kvitsøy

For kommuneplan forslag, har vi til nå data for følgende kommuner:

 • Sandnes, Randaberg, Vindafjord

I følge Kartverket skal alle kommuner i Rogaland ha tatt i bruk geosynkronisering i løpet av 2022.

Kommuneplanens arealdel - status

Eget tema tilbudt fra Temakart Rogaland, inneholder status for vedtatt kommuneplan og eventuelle kommunedelplaner. Temaet ligger øverst i Plan-kategorien og oppdateres ved behov.

Rydding i planstatustemaer

For å forenkle tilgangen til plandata i Temakart Rogaland har vi ryddet vekk i en del temaer fra Kartverket:

 • Planregister Status
 • Geosynkroniserings status
 • Dekningskart (KP) WMS
 • Dekningskart (RP) WMS
 • Planområde (RP) WMS
 • Planområde (KP) WMS
 • Kommuneplaner WMS

Kartdata fra Fonnakart er samlet i egen kategori under Plan.

Publisert 03.02.2022

Kontakt oss

James Stott
GIS Koordinator
Statsforvalteren i Rogaland

Astrid Espe
GIS Koordinator
Rogaland Fylkeskommune

Tilbakemeldinger og spørsmål