Diverse nyheter fra Kartverket

Det har kommet en del nyhetsoppdateringer fra Kartverket i løpet av sommeren.

Historiske ortofoto i Tysvær

Det er 9 historiske ortofotoprosjekter som er nå lagt inn i Norge i bilder. Disse er også tilgjengelig i Temakart Rogaland.

Nye kart over Sandnes og Ryfylke

Oppdatert kartdata for Sandnes, Strand, Hjelmeland, Suldal og Sauda.

Spare tid og penger med Marine grunnkart

Artikkel om Marine grunnkart i kystsonen, som inkluderer et eksempel om hvor nyttig dataene fra prosjektet er for saksbehandling hos Statsforvalteren i Rogaland.

Temakart Rogaland legger ut data fra prosjektet, under kategorien "Marine grunnkart i kystsona" i hoved portalen. Det er Stavanger kommune som er med i piloten i Rogaland.

 

 

Publisert 09.08.2021