WMS/WFS

Informasjon om WMS- og WFS-tenesta frå Temakart Rogaland

Vi tilbyr en WMS/WFS - tjeneste fra Temakart Rogaland. 

WMS - get capabilities - adressa er fylgjande:  https://kart.temakart-rogaland.no/wms.ashx?service=wms&request=getcapabilities

WFS get capabilities: https://kart.temakart-rogaland.no/wfs.ashx?service=WFS&request=GetCapabilities

Desse er tilgjengelege som WMS/WFS:

 • Skråfoto
 • Temalag fra Regionalplan for Jæren (2013)
 • Temalag fra Heiplanen (2012)
 • Temalag fra Fylkesdelplan for vindkraft (2009)
 • Temalag fra Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren (2006)
 • Temalag fra FINK (2004)
 • Temalag fra Fylkesdelplan for Haugalandet (2004)
 • Innsjøkaling
 • Doseroversikkt
 • pH status vassdrag - 2007
 • pH status vassdrag - 2012
 • Utanlandske treslag
 • Avrenningslinjer
 • Lavpunkt
 • Lakseførande del av vassdrag
 • Vegminner