Søk

Søkefeltet ligger øverst til venstre i Temakart:

Bilde som viser søkefelt

Her får du treff for kart innhold og adresser. Du kan søke på hva som helst - stikkord (rekefelt, rømming, forskning,...), stedsnavn (Træna, Bakkebygrenda,...), navn, nummer eller innehaver på akvakulturanlegg (Laksevika, 10080, Salmar Farming,...) eller kombinasjoner av disse (Biomasse Laksevika 2015).

Ved enkeltklikk på et søkeresultat zoomer du deg inn til det valgte resultatet i kartet. For å få vekk den lilla markeringen på søkeresultat i kartet klikker du på "x"-en på høyre siden av søkefeltet.

For å søke i et utvalg av informasjonen i Temakart klikker du på forstørrelsesglasset til høyre:

Bilde som viser søkekilder