Opprett ny bruker

  • Klikk "Logg inn i applikasjonen" knapp fra høyremenyen (uthevet i blått)
  • Klikk "Registrer ny bruker?" knappen (uthevet i rødt)
  • Fyll ut detaljene
  • Gi sammtykke
  • Klikk "Opprett"