Nytt etter oppgradering

Etter oppgraderinga onsdag 15. november er vegen til tabell, metadata med meir endra i trestrukturen for temadata.

No må du gå inn på dei tre prikkane bak kvart tema for å få fram meny der du kan velje tabell, metadata og instillingar.

Liste i trestruktur for kartdata og popup-meny for meir informasjon.

Nytt symbol til metadata med meir i fylkesatlas.

 

Tidlegare såg det slik ut:

Liste i trestruktur for kartdata med knappar til metadata, tabell og filter.

Gamle symbol for metadata med meir i fylkesatlas.

 
Publisert 16.11.2023