Server flytting

Temakart Rogaland flytte server 26. januar.

I forbindelsen med flytting av server, vil det være noe nedetid den 26. januar. Vi vil da bruke 27. januar til eventuellt fiksing av problemer som muligens oppstå fra flyttingen.

Vi vil holde dere oppdatert her på prosjektsiden. 

Publisert 18.01.2023

Kontakt oss

James Stott
GIS Koordinator
Statsforvalteren i Rogaland

Astrid Espe
GIS Koordinator
Rogaland Fylkeskommune

Tilbakemeldinger og spørsmål