Server vedlikehold

Vi skal ta en restart av Temakart serveren tirsdag 8. november kl. 16:00.

Vi trenge å restarte severen for at noen endringer i en konfigurasjon fungere.

Temakart vil være utilgjengelig en kort periode.

Publisert 07.11.2022

Kontakt oss

James Stott
GIS Koordinator
Statsforvalteren i Rogaland

Astrid Espe
GIS Koordinator
Rogaland Fylkeskommune

Tilbakemeldinger og spørsmål