Installasjon av ny funksjonalitet

Tirsdag 1. november fra kl. 17:00 og utover kvelden er det planlagt installasjon av ny funksjonalitet.

Det er ikke forventet nedetid, men det kan være litt treghet i systemet når installasjonen pågår.

Vi skal legge ut mer informasjon om den ny funksjonalitet etter den er på plass.

Publisert 28.10.2022

Kontakt oss

James Stott
GIS Koordinator
Statsforvalteren i Rogaland

Astrid Espe
GIS Koordinator
Rogaland Fylkeskommune

Tilbakemeldinger og spørsmål