Norge digitalt i Rogaland regionmøte

Noreg digitalt i Rogaland inviterer til digitalt regionmøte.

Temakart Rogaland skal presentere på årets regionmøte. Årsmøtet er tirsdag 22. mars kl. 10:00 - 14:30.

Regionmøtet er en møteplass for alle parter i Norge digitalt-samarbeidet. Møtet er også åpne for andre med interesse for de store fagfeltene som Norge digitalt dekker; geodata, plan, temadata, beredskap, matrikkeldata osv.

Det er mye spennende på programmet. Årets møte er digitalt og er på Teams. Alle er velkommen.

Programmet og påmelding finne du til høyre.

 

 

Publisert 08.03.2022

Kontakt oss

James Stott
GIS Koordinator
Statsforvalteren i Rogaland

Astrid Espe
GIS Koordinator
Rogaland Fylkeskommune

Tilbakemeldinger og spørsmål