Høyremeny - Temalagvelger

Her kan man slå på de forskellige temaer i Temakart Rogaland

For å legge til ulike kartlag over bakgrunnskartet: 

 Bilde som viser ikon for temalagvelgeren

For tegnforklaring;

Bilde som viser ikon for tegnforklaringen

For å åpne kategorier med flere kartlag: 

Bilde som viser ikon for å velge et kategori

Sorter temalag

  • Bruk gjerne funksjonen Sorter temalag for å få oversikt over hvilke temalag som er slått på
  • Mulighet for å slå av temaene
  • Endre rekkefølge ved å dra temalaget opp eller ned

Bilde som vise temalagsvelgeren

Filter Bilde som viser ikon for filter

Utvalgte datasett har mulighet for filtrering. Klikk på filter-symbolet og sett filter i menyen som kommer til syne: 

Tabellvisning Bilde som viser ikon for tabellvisningen

Ved å klikke på tabellsymboletved siden av et temalag så vil du få opp en tabell over alle data som ligger bak det valgte temalaget. I tabellvisning kan du sortere, filtrere, få frem skjulte kolonner, og eksportere data til forskjellige formater. Her kan du også tegne et område i kartet for å fremheve de relevante radene i tabellen.

Metadata Bilde som viser ikon for metadata

For informasjon om kategori eller temalag, klikk på tannhjulet ved siden av temalaget